Byl navržen nový pracovní puzzle-model obecného studijního oboru založený na principu volitelnosti modulových bloků v systému STAG. Byla navržena první transformace dvou studijních oborů garantovaných KMA- studijní obor B1101 (1101R023) Obecná matematika a N1101 (1101T016) Matematika. Navržené změny budou promítnuty do studijních plánů připravovaných pro akademický rok
ZČU
KMA ZČU