Byly dokončeny a vyhodnoceny výsledky použití materiálů pro výuku předmětu KMA/LA a MME. Byly dokončeny práce související s touto aktivitou. Lze konstatovat, že cíle vytknuté při předkládání projektu byly dosaženy. Podařilo se vytvořit databázi studijních podpor, příkladů a testů dostupnou na internetu. Všechny materiály byly a budou aktivně využívány studenty (především studenty prvních ročníků). Tato skutečnost je jasně demonstrována vysokým počtem předmětů, které mají vytvořeny elektronické studijní podpory a vysokým počtem studentů, kteří uvedené materiály využívají.
ZČU
KMA ZČU