Bylo vytvořeno portálové rozhraní almaMATHer.ZCU.CZ, které bude sloužit jako rozcestník pro studenty matematických předmětů, ale zároveň je plánováno jeho využití pro vybudování, posílení a udržení kontaktu s absolventy, kteří na katedře matematiky absolvují buď celý studijní program nebo alespoň některé matematické předměty a mají zájem zůstat s katedrou matematiky v kontaktu.
ZČU
KMA ZČU