Dne 30. ledna 2013 proběhl Den otevřených dveří fakulty aplikovaných věd.
ZČU
KMA ZČU