Ve dnech 12.3. - 13.3.2013 navštívila katedru matematiky prof. Maya Chhetri.
ZČU
KMA ZČU