Ve dnech 17.3. - 23.3.2013 byl realizován výjezd členů řešitelského týmu do centra XLim v Limognes.
ZČU
KMA ZČU