Ve dnech 24.4. - 26.4.2013 byl realizován výjezd členů řešitelského týmu na Technickou univerzitu v Grazu.
ZČU
KMA ZČU