Jako součást modernizace studijních programů byly navrženy nové předměty. Předměty v současné době prochází vnitrouniverzitním akreditačním schvalovacím procesem. U předmětů došlo k zásadní modernizaci, která musí být také schválena vnitrouniverzitním akreditačním procesem.
ZČU
KMA ZČU