Ve dnech 3.7.2013 proběhl na Hotelové škole v Plzni seminář věnovaný Jemnému úvodu do GeoGebry pro středoškolské kolegy vedený dr. Tomiczkovou. Bližší informace a seznam účastníků.
ZČU
KMA ZČU