Ve dnech 21.-27.7.2013 se členové realizačního týmu zúčastnili Summer School in Economics and Finance, která byla zaměřena na aplikace matematických metod v ekonomii.
ZČU
KMA ZČU