Proběhlo vstupní testování studentů prvních ročníků, testu se zúčastnilo celkem 2331 studentů. Bylo provedeno základní statistické zpracování získaných dat, výsledné základní statistické zpracování je na http//stat.kma.zcu.cz/miniStag/testik.
ZČU
KMA ZČU