Předběžné základní výsledky vstupního testu byly presentovány na radě rektora 3.11.2010.
ZČU
KMA ZČU