Dne 26.ledna 2011 proběhl na katedře matematiky Den otevřených dveří FAV. Akce se zúčastnilo přibližně 500 zájemců o studium na FAV ZČU, případně o studium na dalších fakultách Západočeské univerzity v Plzni technického, ekonomického a přírodovědného zaměření.
ZČU
KMA ZČU