V únorovém vydání Univerzitních novin Západočeské univerzity v Plzni vyšel článek o Vstupních znalostech z matematiky u studentů prvních ročníků ZČU. 18.3.2011; Dne 18.3.2011 proběhl seminář pro vyučující a studenty Gymnázia Karlovy Vary.
ZČU
KMA ZČU