Dne 27.4.2011 proběhla na katedře matematiky přednáška předsedy Jednoty českých matematiků a fyziků RNDr. Josefa Kubáta zaměřená na propagaci matematiky. Tato přednáška byla určena akademickým pracovníků ZČU, kolegům učitelů ze středních škol, studentům SŠ a VŠ a samozřejmě byla otevřena všem dalším zájemcům.
ZČU
KMA ZČU