Dne 29.4.2011 proběhla v rámci semináře na katedře matematiky přednáška doc. Poláka na téma O integrovatelnosti elementárních funkcí v konečném (uzavřeném) tvaru. Tato přednáška byla jednou z pilotních přednášek zamýšleného širšího cyklu věnovaného Metodice matematiky zajímavě a užitečně. Doc. Polák jako jeden z uznávaných didaktiků středoškolské matematiky a vysokoškolské matematiky připravuje publikaci věnovanou tomuto tématu.
ZČU
KMA ZČU