V rámci pracovního setkání a Semináře v Nečtinech ve dnech 20.-22.5.2011 byly presentovány podrobné statistické výstupy ze vstupních testů. Data byla navíc doplněny o další informace o tom, jak úspěšně jednotlivý studenti absolvovali stěžejní matematické předměty v 1. ročníku. Statistická šetření potvrdila hypotézu, že úspěšnost studenta ve vstupním testu a úspěšnost absolvování matematických předmětů v 1. ročníku jsou velmi provázané. Existují však velké rozdíly jak z pohledu jednotlivých fakult, tak z pohledu typu absolvované střední školy.
ZČU
KMA ZČU