V průběhu května se podařilo uzavřít smlouvu o spolupráci s TU Trondheim, Norsko. Dále byla uzavřena bilaterální dohoda s Universita degli Studi di Milano-Bicocca, Itálie.
ZČU
KMA ZČU