Dne 26.května 2011 proběhl Den otevřených dveří KMA. Akce je cíleně orientována na zájemce o studium matematických oborů a zúčastnilo se jí cca 40 zájemců a jejich rodičů.
ZČU
KMA ZČU