Dne 6.6.2011 se doc. Polák zúčastnil semináře pořádaného Národním institutem pro další vzdělávání na téma Matematiky v běžném životě.
ZČU
KMA ZČU