V průběhu letního semestru byla zadána, zpracována a úspěšně obhájena bakalářská práce na téma Statistické zpracování výsledků vstupních testů z matematiky. Student Jan Brož obhájil tuto práci dne 17.6.2011.
ZČU
KMA ZČU