Byla zahájena spolupráce s FSTAV VUT Brno s cílem koordinovat využití moderních přístupů ve výuce matematiky na technických školách, směřovat společnou budoucí spolupráci k diskuzi nad novou formulací klíčových kompetencí z oblasti matematiky pro studenty technických oborů.
ZČU
KMA ZČU