V rámci letního semestru akademického roku došlo k významné modernizaci a inovaci předmětu KMA/SKA, KMA/MA1 a KMA/MA1-A, KMA/ODR, KMA/PSE, KMA/MA2 a KMA/MA2-A, KMA/MA4, KMA/M2E, KMA/MS1 a KMA/MS2.
ZČU
KMA ZČU