V červenci proběhla i jednání se zástupci z Politecnico di Milano (Itálie), ústně byla dojednána dohoda o spolupráci, nicméně dosud tato dohoda nebyla stvrzena podpisem statutárních zástupců, čeká se na podpis na italské straně, kde mezi tím bohužel došlo ke změně ve vedení univerzity a zatím není jasné, zda smlouva bude podepsána či nikoliv.
ZČU
KMA ZČU