V prvním týdnu zimního semestru (polovina září 2011) proběhl tradiční test vstupních matematických znalostí studentu ZČU. Byl aktualizován systém pro elektronický sběr výsledků vstupních testů a zobrazení výsledků studentům. Tyto výsledky jsou dostupné na http//stat.kma.zcu.cz/testik11, resp. náhled této stránky viz. Celkem se vstupního testu v roce 2011 zúčastnilo 2263 respondentů.
ZČU
KMA ZČU