Byla vypracována interní analýza efektivity využití místností objednaných KMA na zkoušení, statistické zpracování je dostupné na http//stat.kma.zcu.cz/auth/Zidlo/.
ZČU
KMA ZČU