Dne 29.9.2011 proběhla v rámci semináře na katedře matematiky rozsáhlá diskuze k modernizaci a inovaci studijních plánů a obsahu matematických předmětů. Seminář byl kromě diskuze k tomuto tématu doplněn instruktážním kurzem \"\"jak doplňovat materiály pro studenty v systému trial.zcu.cz.
ZČU
KMA ZČU