Byly navrženy nové studijní plány pro studijní program N1101 Matematika, obor Matematika. V souvislosti s nově koncipovanými studijními plány byly významně inovovány a navrženy k vnitrouniverzitní akreditaci předměty KMA/TPL, KMA/KAL, KMA/KS, KMA/TML.
ZČU
KMA ZČU