Dne 5.10. proběh seminář pro vyučující a studenty Gymnázia v latovech na téma \"\"Jemný úvod do GeoGebry a TRILu.
ZČU
KMA ZČU