Konkrétním výstupem jednání představitelů katedry matematiky s olegy z fakulty zdravotních studií je nově koncipovaný předmět KMA/ADZ. viz.
ZČU
KMA ZČU