Dne 24.10. proběh seminář pro vyučující a studenty Gymnázia v Domažlicích na téma Jemný úvod do GeoGebry a TRILu.
ZČU
KMA ZČU