V zimním semestru 2011/2012 již byl server plně funkční a využíván studenty zejména následujících předmětů: KMA/ZM1,M1,M3E,MA1,ODR,MS1,G1,LA,GS2,PDR,SKA,ZDG. Pro tyto předměty byly pro studenty vytvořeny materiály k přednáškám a cvičením, zkouškové a zápočtové práce byly generovány z příkladů zveřejněných v systému. Byla nově zřízena část věnované semestrálním pracím, kde byly zprovozněny seminární a semestrální práce pro předměty SKA, ODR, PDR, ZNP, GS2, ZDG a SG. Bylo dokončeny opravné zápočtové a zkouškové testy pro studenty předmětů KMA/MS1 a KMA/MS2 z akademického roku 2010/2011.
ZČU
KMA ZČU