Během zimního semestru probíhala jednání s fakultou strojní o nové koncepci výuky matematických předmětů pro strojaře. Výstupem těchto aktivit jsou nově inovované předměty KMA/M1S, KMA/M2S a KMA/M3S.
ZČU
KMA ZČU