O serveru TRIAL vyšel článek o TRIALu v časopise Kvaternion: J. Čepička a P. Nečesal: Trial - systém pro podporu výuky matematiky, Kvaternion 1 (2012).
ZČU
KMA ZČU