Dne 19.12. byl člen realizačního týmu (P. Tomiczek) oceněn Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského jako školitel středoškolského studenta (J.Bucháček), který zvítězil v celostátním kole SOČ v roce 2012.
ZČU
KMA ZČU