Byl inovován a úspěšně používán během zimního semestru systém on-line evidence výsledků studentů v průběžných zápočtových pracech během semestru pro studenty ZM1 v Plzni a Chebu a studenty PSA. Dostupné na http//stat.kma.zcu.cz/PSA, http//stat.kma.zcu.cz/ZM1 a http//stat.kma.zcu.cz/ZM1ch.
ZČU
KMA ZČU