Dne 25.1.2012 proběhl Den otevřených dveří na KMA FAV ZČU v Plzni. Tato propagační a informační akce je směřována především na studenty středních škol s důrazem na uchazeče o přírodovědné a technické vysokoškolské vzdělávání. V rámci této akce byla sledována i zpětná vazba návštěvníků a současných studentů formou ankety, která nám poskytla cenné informace a poznatky. Celkem se uvedené ankety (kromě SŠ studentů a dalších zájemců) zúčastnilo 14 středoškolských pedagogů.
ZČU
KMA ZČU