V průběhu zimního semestru 2011ú2012 byly práce zaměřena zejména na inovace předmětů KMA/GS1, M2, M2E, M2S, MA2, MA4 a ZKA. MCMC, MMM2 MS2, MAB, NM, NDS PSE, SIP, SNM1 a SNU. prostřednictvím systému ŠAOLIN došlo k vytvoření sady motivačních
ZČU
KMA ZČU