Na katedře matematiky působil ve dnech 23.-28.4.2012 pedagog prof. Moshe Rosenfeld, v rámci svého pobytu se zapojil i do výukového procesu a diskuzí o modernizaci obsahu a formy výuky matematiky u nás a na univerzitách, na kterých prof. Moshe během svého působení pracoval.
ZČU
KMA ZČU