Vstupní testy studentů 1.ročníků

Na začátku zimního semestru proběhlo vstupní testování studentů prvních ročníků, testu se zúčastnilo celkem 2331 studentů. 

ZČU
KMA ZČU