Na katedře matematiky a semináři SDE působila ve dnech 21.-25.5.2012 pedagog prof. Maya Chhetri v rámci svého pobytu se zapojila i do výukového procesu a diskuzí o modernizaci obsahu a formy výuky matematiky u nás a na univerzitách, na kterých prof. Chhetri během svého působení pracovala.
ZČU
KMA ZČU