Během sledovaného monitorovacího období se podařilo získat finanční podporu na nákup iPadů pro mobilní počítačovou učebnu KMA. Tato investice umožní ještě větší rozšíření používání vytvořené databáze příkladů. Vzhledem ke spolupráci s FST budou aktivity prioritně zaměřeny na aplikační a motivační příklady pro studenty FST.
ZČU
KMA ZČU