V průběhu akademického roku 2011/2012 byla zpracovávána diplomová práce na téma Framework pro vývoj matematických webových her. Práce byla dokončena v řádném termínu, odevzdána 17.5.2012 a během státních závěrečných zkoušek na katedře informatiky byla dne 18.6.2012 úspěšně obhájena s hodnocením výborně. Výsledky práce jsou zapracovány do systému Trial Frisky.
ZČU
KMA ZČU