Ve dnech 25.-27.6.2012 se členové realizačního týmu zúčastnili 20. matematické konference studentů VŠTEZ \"\"Tetřeví boudy 2012\"\". Člen realizačního týmu prof. Stanislav Míka byl navíc jedním ze zvaných hlavních řečníků této konference.
ZČU
KMA ZČU