V rámci systému TRIAL byl vytvořen systém pro zveřejňování výsledků zápočtových testů. Tento systém je vhodný především pro předměty, kde jsou zápočtové testy psány hromadně. Výhodou systému je i skutečnost, že student (i vyučující) má možnost vidět celkovou úspěšnost studentu v ostatních předmětech. Tento systém byl v akademickém roce 2011/2012 využíván pro předměty G1, M1, MA1, MS1 a ODRv zimním semestru a v letním semestru pro předměty GS1, M2, M2E, MA2,MA4, MMM2, MS2, NM a SG. viz VY_01_06.pdf.
ZČU
KMA ZČU