Byl inovován a dále úspěšně používán během letního semestru systém on-line evidence výsledků studentů v průběžných zápočtových pracích během semestru pro studenty ZM1 v Plzni a Chebu a studenty PSE. Systém je dostupný na na http//stat.kma.zcu.cz/ZM1, http//stat.kma.zcu.cz/ZM1ch a http//stat.kma.zcu.cz/PSE. Systém je využíván též pro rezervaci a evidenci individualizovaných témat k předmětům TH a SPS.
ZČU
KMA ZČU