Spolupráce s firmou CERMAT

V rámci katedrálního semináře byly studovány dopady eventuálního zavedení státní maturity, při té příležitosti byly zahájeny rozhovory o užší spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

ZČU
KMA ZČU