V průběhu zimního a lestního semestru akademického roku 2011/2012 byla modernizována opět celá řada podpůrných materiálů pro studenty zejména následujíích předmětů ADZ, GPM, GS1, ITG, JMM, M1, M2, M2E, MA1, MA2, MA4, MCMC, MMM2, MS1, MS2, NM, PSE, SG, TH a MDO.
ZČU
KMA ZČU