Ve dnech 9.-12.července 2012 se členové týmu zúčastnili konference 35th Research Students Conference in Probability and Statistics, cílem účasti bylo hlavně navázání kontaktů s kolegy orientovanými na oblast užité statistiky a využití pravděpodobnosti v aplikačních úlohách různého typu.
ZČU
KMA ZČU