Dne 10.-13.9.2012 proběhla 32. konference o geometrii a počítačovém modelování, v rámci této konference byly též diskutovány problémy výuky geometrie na SŠ a VŠ.
ZČU
KMA ZČU